markasta xaaladaha jooga muhim uyihiin ka daganshahooda iyo lasocodkodaba